Умови проведення конкурсу на призначення управителя багатоквартирних житлових будинків


На виконання вимог Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» оголошуємо конкурс на призначення управителя багатоквартирних житлових будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, рішення виконкому Білгород-Дністровської міської ради №474 від 02.09.206р. «Про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирного будинку»
1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:
Управління житлово-комунального господарства Білгород-Дністровської міської ради, м. Білгород-Дністровський, вул. Кутузова, 25.
2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:
- заступник начальника Управління ЖКГ Білгород-Дністровської міської ради –
Балан Валерій Іустинович – 3-66-96;
- Головний спеціаліст Управління ЖКГ Білгород-Дністровської міської ради – Мандриченко Валентина Іванівна – 3-66-96
3. Способи, місце отримання конкурсної документації:
Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження заяви, що відповідає вимогам наказу Мінрегіону від 13.06.2016 №150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.
Заяви надаються особисто (каб управління ЖКГ Білгород-Дністровської міської ради, м. Білгород-Дністровський, вул. Кутузова, 25) або поштою.
4. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
- ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу (у зв’язку з тим, що об’єктом конкурсу є група будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо);
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
5. Вимоги до конкурсних пропозицій:
5.1. Пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (призвіще, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
5.2. Пропозиція друкується та підписується керівником підприємства Учасника або особою, належним чином уповноваженими підписувати за керівника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що додається до пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки Учасника (у разі наявності) та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються підписами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за достовірність наданої інформації та помилки друку у документах, надісланих на конкурс та підписаних відповідним чином, несе Учасник.
5.3 Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію та зазначену кількість сторінок, реєстр наданих документів.
5.4 Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою. 6.Перелік документів, які подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:
6.1 Розрахунок ціни послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу (у зв’язку з тим, що об’єктом конкурсу є група будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо) Розрахунок повинен враховувати вимоги діючого законодавства щодо встановлення (затвердження, корегування) тарифів на послуги з управління багатоквартирних будинків та прибудинкових територій;
6.2 Оригінали довідок, дійсних на час розкриття конкурсних пропозицій, за підписом та печаткою керівника підприємства – учасника конкурсу: - щодо рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- щодо наявності персоналу , що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
6.3 Копія форми 1 «Баланс» на 01.01.2017, завірена підписом та печаткою учасника конкурсу.
6.4 Копія форми 2 «Звіт про фінансові результати» за 2016 рік, завірена підписом та печаткою учасника конкурсу.
6.5 довідки про наявність/відсутність заборгованості:
- по заробітній платі;
- за енергоносії;
- до пенсійного фонду;
- сплати за землю;
- суми кредиторської та дебіторської заборгованості;
- сплати по податку на додану вартість.
6.6 Інформація щодо наявності досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.
7.Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:
Спосіб: Конкурсна пропозиція подається особисто керівником підприємства – учасником конкурсу (фізичною особою – підприємцем) або через уповноважену належним чином особу конкурсній комісії у запечатаному конверті.
Місце: каб управління ЖКГ Білгород-Дністровської міської ради, м. Білгород-Дністровський, вул. Кутузова, 25
Кінцевий строк: 20 лютого 2017 року – 9-00
8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:
Розкриття конкурсної документації:
Місце: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Михайлівська, 56, каб. 103
Дата і час: 21.02.2017 з 14-00
Примітка: Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями можуть бути переглянуті організатором конкурсу під час дії оголошення (у разі змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на результати конкурсу).

Перелік багатоквартирних житлових будинків, співвласниками яких на час оголошення конкурсу не створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та не обрано управителя.

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.bilgorod-d.org.ua обов'язкове.