ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСАХ


ІНФОРМАЦІЯ щодо проведення повторного конкурсу з відбору замовника-інвестора на участь у дольовому будівництві будинку урочистих подій, розташованого по вул. Комсомольській, 29

Назва об'єкту: перебудова (реконструкція, капітальний ремонт) нежитлової будівлі кіноапаратної, розташованої за адресою: м. Білгород-Дністровський , вул. Комсомольська, 29.

Відомості про об'єкт: протягом тривалого часу нежитлова будівля кіноапаратної не використовувалась, у зв’язку з чим прийшла до занедбаного стану. Необхідно провести роботи по перебудові нежитлової будівлі кіноапаратної. Після перебудови Білгород-Дністровській територіальній громаді повинен відійти будинок урочистих подій. Охорона об'єкту не здійснювалась. Земельна ділянка окремо не виділена.

УМОВИ КОНКУРСУ:

Найоптимальніші умови, запропоновані учасниками щодо реконструкції нежитлової будівлі кіноапаратної, відповідно до наданих тендерному комітетові пропозицій на участь у дольовому будівництві будинку урочистих подій, розташованого по вул. Комсомольській, 29.

Дольова участь Білгород-Дністровської територіальної громади в особі міської ради у дольовому будівництві будинку урочистих подій, розташованого по вул. Комсомольській, 29, складається із:

а) оціночної вартості нежитлової будівлі кіноапаратної, що передається під перебудову, яка встановлюється до початку перебудови.

б) обов'язкових платежів, які переможець конкурсу повинен сплатити територіальній громаді, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1930 від 30.12.2000 р. „Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів”.

Вищевказані платежі визначаються додатковою угодою, яка повинна бути написана переможцем конкурсу та головою тендерного комітету у тижневий термін після проведення конкурсу та затверджена рішенням чергової сесії міської ради.

ІІ. Претендент на участь у конкурсі надає конкурсній комісії заяву на участь у конкурсі.

Для фізичних осіб:

- дата заповнення;

- назва об'єкту конкурсу;

- прізвище, ім'я та по-батькові, інші паспортні дані;

- наявність банківських реквізитів;

- ідентифікаційний код;

- декларація про доходи;

- адреса з зазначенням номерів телефону, факсу.

Для юридичних осіб:

- дата заповнення;

- назва об'єкту конкурсу;

- реквізити;

- дата, місце і орган реєстрації (копія), організаційно-правова форма;

- відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування об'єкту будівництва;

- довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації претендента про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу (для резидентів);

- загальні відомості про посадових осіб органу управління;

- відомості про осіб, уповноважених діяти від імені претендента.

До заяви додаються:

- пропозиції щодо виконання умов конкурсу;

- ескізний проект з пропозиціями про використання об'єкта після будівництва будинку урочистих подій, розташованого по вул. Комсомольській, 29;

- засвідчені у встановленому порядку копії установчих документів, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності учасника конкурсу.

Заява та інші документи, що подаються претендентом, підписуються уповноваженою особою та головним бухгалтером претендента і засвідчуються його печаткою.

У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа, заява та документи, що до неї додаються, повинні бути прошиті та пронумеровані, а підпис учасника конкурсу має бути засвідчений нотаріально.

III. Кінцевий термін прийняття заяв - за 5 днів до дати проведення конкурсу.

IV. Заяви подаються у Фонд приватизації та управління комунальною власністю Білгород-Дністровської міської ради.

V. Переможець розробляє проектно-кошторисну документацію та дає на затвердження Замовнику.

VI. Організатору конкурсу провести оцінку нежитлової будівлі.

VII. Визначити, що переможець після завершення будівництва передає територіальній громаді м. Білгорода-Дністровського будинок урочистих подій (загальною площею не менш ніж 150 кв. м).

VIII. Визначити термін перебудови - 24 місяця.

Всі учасники конкурсу надають зобов’язання стосовно виконання умов конкурсу, експлуатації об’єкту та додаткові пропозиції (бізнес-плани) в запечатаних конвертах.

Конкурс відбудеться 18 квітня 2008 р. в 11:00 за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Калініна, 10, другий поверх, каб. №15.

 

******

ИНФОРМАЦИЯ об условиях и сроках проведения конкурса по продаже группы инвентарных объектов в составе ТП лит. «К», расположенные по адресу: г. Белгород-Днестровский, ул. Пирогова, 2.

Сведения об объекте: объект представляет собой отдельно стоящее здание трансформаторной подстанции лит. «К», площадь застройки - 54,59 кв. м, физический износ - 30%. Здание построено в начале 1990-х годов. Месторасположение - благоприятное, в «спальном» районе «Солнечная», на территории незавершенного строительства бывшей многопрофильной больницы. Строение расположено на землях территориальной громады.

Условия продажи: благоустройство (озеленение) и проведение освещения прилегающей территории - до 01.04.2009 г. Целевое назначение - коммерческая деятельность. Проведение ремонта здания в течении 24 месяцев.

В случае отказа участника конкурса от дальнейшего участия в конкурсе либо победителя конкурса от возмещения затрат и подписания договора купли-продажи в установленные законом сроки, залог не возвращается.

Покупатель обязан в течении шести месяцев с момента подписания договора купли-продажи оформить правоустанавливающие документы на земельный участок.

Покупатель обязан произвести расчет за приобретенный объект в течении 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи. Срок оплаты продлевается еще на 30 календарных дней при условии уплаты не менее 50 процентов цены продажи объекта. В случае несвоевременной оплаты взыскивается пеня в размере трехкратной учетной ставки НБУ за каждый день просрочки платежа, а при невыполнении условий договора купли-продажи договор расторгается, с покупателя взыскивается штраф в размере 20 процентов от цены продажи объекта.

Начальная цена продажи, определенная путем независимой оценки, составляет 46 842,00 грн., в т.ч., НДС - 7807,00 грн., сумма залога - 4684,20 грн.

Победитель конкурса возмещает затраты по предприватизационной подготовке, согласно предоставленным платежным документам, до подписания договора купли-продажи.

Ознакомиться с объектом можно по адресу: г. Белгород-Днестровский, ул.Пирогова, 2, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, в рабочее время.

Платежные средства - денежные средства.

Конкурс состоится 18 апреля 2008 г. в 11:00 по адресу: г. Белгород-Днестровский, ул. Калинина, 10, второй этаж, каб. №14.

Срок приема заявлений на участие в конкурсе - по 9 апреля 2008 г. включительно. Прием документов: с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 - в рабочие дни, по адресу: ул. Калинина, 10, каб. №14.

Плата за заявление, регистрацию заявления на участие в конкурсе и окончательный расчет вносятся на расчетный счет Фонда приватизации и управления коммунальной собственностью №37113008002862, сумма залога - на расчетный счет №37322004002862, МФО 828011, код №23988184 УГК в Одесской области.

Физическое или юридическое лицо, желающее зарегистрироваться в качестве участника конкурса, должно иметь при себе: документ удостоверяющий физическое лицо или представителя юридического лица, их полномочия; квитанцию об уплате регистрационного взноса - 17 грн.; квитанцию об уплате за подачу заявления - 17 грн.; документ о внесении залога в размере 10% от начальной цены продажи объекта; предложенные цены в запечатанном конверте; составленный надлежащим образом бизнес-план; декларацию о доходах (для покупателей - физических лиц); нотариально удостоверенные копии учредительных документов: для покупателей - юридических лиц; перечень номеров банковских счетов, с которых будут осуществляться платежи; справку о наличии и размере государственной доли в уставном фонде предприятия: для покупателей - юридических лиц.

За информацией - обращаться по адресу: г. Белгород-Днестровский, ул. Калинина, 10, второй этаж, каб. №14, телефоны: 2-46-95, 3-52-52.

Все участники дают обязательства относительно выполнения условий конкурса, эксплуатации объекта и дополнительные предложения (бизнес-планы) в запечатанном конверте.


У разі використання матеріалів сайту посилання на www.bilgorod-d.org.ua обов'язкове.